การขึ้นแบบ mock up

การขึ้นแบบ mock up ในงานบรรจุภัณฑ์ คือการขึ้นแบบจำลองของกล่องที่จะสั่งผลิตจริงด้วยกระดาษ เพื่อตรวจสอบขนาด ความถูกต้อง ให้มีความพอเหมาะพอดีเหมาะสมกับวัสดุสินค้าที่จะบรรุลงไปในกล่องกระดาษเมื่อนำไปใช้งานจริง โดยในขั้นตอนนี้จะยังสามารถปรับปรุง แก้ไขสัดส่วน รูปทรงได้ เมื่อพบข้อสังเกตุที่มีประเด็นหรือไม่ตรงกับความต้องการในการนำไปใช้งานจริง

รูปภาพตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้ เป็นงาน mock up ของงานบรรจุภัณฑ์ของ MakeBox2U ซึ่งเป็นงานจริงที่ลูกค้าสั่งทำกล่องกระดาษ เเละได้มีการจัดทำ mock up ให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนสั่งผลิตจริง
รับทำกล่องกระดาษ

รับทำกล่องกระดาษ

รับทำกล่องกระดาษ

รับทำกล่องกระดาษ

รับทำกล่องกระดาษ

รับทำกล่องกระดาษ

รับทำกล่องกระดาษ

รับทำกล่องกระดาษ