บล็อคไดคัท  Dicut

การทำบล็อคไดคัทในงานบรรจุภัณฑ์ เป็นการตัดกระดาษในลักษณะของการปั๊มกระดาษ ออกมาเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ การขึ้นแบบทำได้โดยใช้ใบมีดดัดโค้งงอเป็นแม่แบบ(บล็อค) แล้วจึงปั๊มไดคัทตามรูปแบบนั้นๆ เช่น งานกล่องกระดาษ งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging การทำไดคัทในงานรับทำกล่องกระดาษนั้นต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขึ้นแบบไดคัทของช่างมืออาชีพ ให้งานเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการ เช่น วงกลม วงรี รูปเหลี่ยมต่างๆ ฯลฯ โดยต้องทำแม่พิมพ์ให้เป็นรูปที่เราต้องการที่เรียกว่า "บล็อกปั๊ม" หรือ "แบบมีดไดคัท"

รับทำกล่องกระดาษ
ตัวอย่างงานไดคัท

รับทำกล่องกระดาษ
ชั้นเก็บผลงานไดคัทของลูกค้าทั้งหมดของ MakeBox2U

โดยงานบรรจุภัณฑ์นั้นคิดราคาบล๊อคไอดัทตามขนาด เช่น ไดคัทกล่องราคา 2000 บาท นำมาปั๊มกล่อง 100 ใบ ทุนบล๊อคไดคัทใบละ 20 บาท ถ้านำมาปั๊มกล่อง 1000 ใบ ทุนไดคัทใบละ 2 บาท ดังนั้นยิ่งปั๊มปริมาณมาก ต้นทุนไดคัทต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลง