การปั้มไดคัท 100%

ปั้มไดคัท 100% คือการปั้มกระดาษในบรรจุภัณฑ์ ออกเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ โดยใช้ใบมีดดัดโค้งงอเป็นแม่แบบ (บล็อค) แล้วจึงปั๊มไดคัทตามรูปแบบนั้นๆ เช่น งานกล่องกระดาษ งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขึ้นแบบไดคัทของช่างมืออาชีพ