กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์  packaging

บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าตาของสินค้า ในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า บรรจุภัณฑ์ในงานบรรจุภัณฑ์จึงมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและเหมาะสมกับสินค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณและสู้กับคู่แข่งได้

ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีความสวยงามโดดเด่น

สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความประทับใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจได้ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใน ช่วงเทศกาลต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วาเลนไทน์ กลยุทธ์นี้ ถือเป็นการกระตุ้นยอดขายและสร้างสีสันทางการตลาดในช่วงเวลานั้นๆ แต่สามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี