กระดาษ Food Grade สำหรับงานผลิตกล่องหรือบรรจุภัณฑ์คืออะไร

กระดาษ Food Grade ความหนา 350 แกรม คือกระดาษใช้สำหรับทำ packaging ในงานบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามรถใส่ได้สำหรับสินค้าทุกประเภท ทนทาน ลวดลายชัดเจน ทั้งยังเป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เข้มงวดในเรื่องความสะอาด และไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย จึงสามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยด้วย
  ตัวกระดาษ Food Grade จะผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ โดยไม่ใช้สารฟอกขาวรวมทั้งสารเรืองแสง จึงมีสีนวล ออกเฉดสีเหลือง

การใช้งาน : พิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ กล่องเครื่องสำอาง, อาหารเสริม, สินค้าบริโภคต่าง, เบเกอรี่, พรีเมี่ยมที่ระลึก,