ยืนยันการชำระเงิน

1. กรุณาตรวจสอบอีเมลล์ของท่าน

กรุณาตรวจสอบอีเมลล์ของท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสั่งทำนามบัตรออนไลน์และ order no. (หากไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งข้อมูล กรูณาติดต่อ 091-104-1114)

* จากนั้นนำ order no. และข้อมูลการชำระเงิน มากรอกยืนยันการชำระเงินในขั้นตอนที่ 2. ต่อไป

2. ยืนยันการชำระเงิน

กรุณายืนยันการชำระเงินทุกครั้งหลังการชำระเงิน